سیر رهیافت آگاهی


رویدادی متفاوت در 105 دقیقه با هدف آگاهی رسانی و حرکت در جهت توسعه پایدارو عبور از چالش های فراروی جامعه انسان آگاه و مسئولیت پذیر در قبال جامعه و محیط خود محور توسعه و کلید پویایی و پایدار جامعه و محیط زیست است.
مفهوم پایداری توسعه، در معنای اصلی آن، بر همبستگی میان نسل‌ها تاکید می‌کند به این معنی که این وظیفه اخلاقی ماست که محیط زیستی را که خود از آن برخوردار بوده¬ایم به همان خوبی و فراوانی (کیفیت) برای نسل‌های بعد به جا بگذاریم.
مأموریت سرا
ما با ایجاد شبکه‌ای از انسان‌های آگاه و مسئولیت پذیر در راه تغییر گام برمی‌داریم.
چشم انداز سرا
الهام بخش جهان در آفرینش دنیایی پایدار و مسئولیت پذیر
میثاق اخلاقی
حفظ ارزش‌های انسانی
احترام به شخصیت‌های افراد
مشارکت پذیر و عضوی از تیم بودن
تعهد به انعطاف پذیری
تعهد به افزایش مداوم دانش و آگاهی‌ها
تعهد به اقتصاد کم کربن
تعهد به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات برای توان‌افزایی و ظرفیت‌سازی
در سرا هر تغییر بعنوان یک فرصت دیده و تغییر از من شروع می‌شود
در سرا ما متعهد می¬شویم تمامی ابعاد توسعه را همگام بسنجیم
تعهد به صداقت در بیان اتفاقات و موضوعات
لوگوی ما
نشان خورشید و یکشنبه (Sunday) در رنگ زرد
نشان باد و آب در رنگ آبی
نشان رویش و زندگی در رنگ سبز
نمودار اتحاد و تعاون حول محور دایره
نمودار درخت، سرسبزی و رشد
نمودار انسان منعطف و مسئولیت پذیر
نشان کاهش رد پا با تنگ شده حلقه در سمت پایین و کاهش اثرات مخرب انسان بر سرزمین
1 سال فعالیت
فعالیت‌های سرا در مدت زمان
کنفرانس
برگزاری کنفرانس