هاگو واگو چیست؟

گفتگو و بیان ایده ها و نظرات در مورد مسائل و رویداد ها اولین گام رسیدن به یک وفاق و مشارکت در مسیر توسعه پایدار برای ساختن دنیایی بهتر است. مهارت بیان دیدگاه ها و نظرات در یک جمع، بعنوان یک مهارت اجتماعی گامی مهم در باز شدن درهای گفتگو و ارتباط است. متاسفانه تنها تعداد کمی از انسان در طول زندگی خود فرصت می یابند که ایده ها، دیدگاه ها و علایق خود را در مورد موضوعات مختلف در یک جمع غیر از خانواده بیان کرده و آن را به اشتراک بگذارند. سرا بعنوان ی رویدادی اندیشیده شده، هفدهمند و در جهت پایداری توسعه، به همه مخاطبانی که علاقه مند باشند دیدگاه ها خود رو با سایرین در میان بگذارند این فرصت را میدهد تا این تجربه لذت بخش را داشته باشند. هاگو واگو فرصتی ست تا به دیگران بگوییم چگونه می اندیشیم، به چه می اندیشیم یا چه کرده ایم و چه خواهیم کرد. در هر نشست سرا ، حداکثر 4 فرصت 5 دقیقه ای هاگوواگو در اختیار هاگو واگو کنندگان است و شما بعنوان مخاطب و همراه سرا میتوانید برای استفاده از یکی از این فرصت ها یک هفته قبل از نشست از طریق سایت در بخش هاگو واگو ثبت نام کرده و پس از تایید توسط برگزارکنندگان ایده های خود را با سایر شرکت کنندگان در میان بگذارید. بدیهی است هاگو واگو نیز مانند سایر برنامه ها وقواعد و قوانین خود را دارد.