نشست شش: شبکه های اجتماعی- چترفساد

سخنران 1) محمد دوستار دانش:
آموخته دوره دکتری رشته مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس است. همچنین دوره کارشناسی ارشد خود را با گرايش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی از دانشگاه تهران اخذ کرده است. در رزومه او، عضو شورای سیاستگذاری برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه گیلان، دبیر هماهنگی کمیته طرح و برنامه دانشگاههای شمال و شمال شرق کشور به چشم می خورد. نیز محمد دوستار مؤلف کتبی چون «توانمند سازی منابع انسانی» و «چگونه یک رهبر بزرگ باشیم؟» بوده است.
او به عنوان سخنران نخست در نشست ششم «سرا» با موضوع «چتر فساد» به سخنرانی خواهد پرداخت و از این خواهد گفت که چگونه آگاهی شهروندان به توسعه پایدار کمک خواهد کرد.
سخنران 2) آمنه شیرافکن:
کارشناس ارتباطات، کارشناس ارشد مطالعات زنان و برنده جایزه امید در روزنامه نگاری سال 13۹۳ در سالیان اخیر فعالیت خود را در حوزه روزنامه‌نگاری و زنان به طور موازی پیش برده است. او سالها در حوزه شهر خبرنگاری کرده و خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق بوده است. همچنین او در طول دوران کاری خود با همکاری سازمانهای مردم نهاد کارگاههای حقوق زنان و کودکان برگزار کرده و به دانشجویان افغانستانی روزنامه‌نگاری آموزش داده است. فعالیت خبرنگاری او در مجلس نهم توأم با پیگیری گزارشهای فساد سیستماتیک بود.
آمنه شیر افکن در نشست ششم «سرا» با موضوع «شبکه های اجتماعی، شفافیت و توسعه» به سخنرانی خواهد پرداخت.