هاگو واگو سرای 7

هلاله ناطقه از این گفت که بعد از زمین، آب بزرگترین دارایی جوامع بشری بوده است. او اشاره می کند که چگونه گذشتگان برای مدیریت و ذخیره آبهای زیرزمینی و سطحی با توجه به نوع اقلیم همواره تدابیری می اندیشیدند. از این گفت که چگونه در مناطق مختلف ایران خود را با شرایط سازگار کرده بودند. در نهایت او به توضیح شبوه های مدرن با توجه به آنچه درگذشه در این مرز و بوم اتفاق می افتاد پرداخت.

بنت الهدی رهنما از علاقه اش به حقوق کودک گفت. از نظر او نیازها و دغدغه های کودکان مهم است و از این گفت که چطور والدین آموزش ندیده با اشتباهاتشان در آموزش کودک او را تهدید می کنند. او از این گفت که چگونه باید حقوق کودک را آموزش داد و چگونه به آن احترام گذاشت.

دریا توحیدی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و از حمایتی که می توان از آنها به عمل آورد، گفت. از این سخن به میان آورد که چرا باید از آنها حمایت کنیم. او و تیمش ضیافتی را ترتیب داده اند تا بهانه ای باشد برای کمک به این کودکان.

محمدعلی کلانتری از ایده گسترش خوراک طبیعی و سالم سخن به میان آورد. او از این گفت که خوراک سالم مشخصه هایی همچون صرفه جویی در مصرف آب و انرژی را نیز دارا است. به نظر او کم آبی، گرمایش جهانی، استفاده بی رویه از منابع انرژی انسان را در خطر قرار داده است. او به ایده هایی مبتنی بر خوراک برای برون رفت از این بحران پرداخت.