هاگو واگو سرای 5

نیلوفر باقرزاده
نیلوفر باقرزاده از دغدغه خود درباره فرهنگ گیلکی گفت. فرهنگی که به نظر او در حال فراموش کردن خود است و المانها و شاخصه های فرهنگی اش را از یاد برده است. او درباره فرهنگی جاری در خانواده ها سخن گفت که زبان و پوشش گیلکی را به عقب رانده تا خود را هم شکل دیگری کند. 

شیوا خویی
شیوا خویی از نفسی ساده گفت که برای کودکان SMA 1 به سختی کشیده می شود. او از 200 کودکی گفت که با ابتلا به این بیماری نادر همه عضلات بدن کوچکشان فلج و حتی نفس کشیدن برایشان ناممکن می شود. از درمانی گفت به گران ترین داروی قرن معروف است و تلاشهایی که برای تهیه این دارو در ایران به ثمر نشسته است.

پویا رفیعی
پویا رفیعی از ارزشمندترین دارایی انسان سخن به میان آورد. سلامتی! ارزشی مشترک بین جامعه انسانی که از نظر او به دلایل مختلف از جمله تغذیه ناسالم، عدم آگاهی از مضرات برخی عادات غذایی و ... امروزه در خطر است. او درباره بیماریهایی گفت که همین بی مبالاتی غذایی هر روز سن ابتلا به آنها را پایین و پایین تر می آورد.