نشست چهار: خوراک و پسماند - آب و تغییر اقلیم

سخنران 1) آرش شریفی:
دانش آموختۀ زمین شیمی و دیرینه اقلیم شناسی از دانشگاه میامی آمریکا است. وی پژوهشهای خود را بر روی بازسازی شرایط اقلیمی و محیطی فلات ایران و تأثیر این تغییرات بر روی تمدنها و جوامع بشری و همچنین شناسه سازی کانونهای تولید ریزگرد در منطقۀ خاور میانه متمرکز نموده است. او سالها مدیریت چاپ و نشر اولین نشریه علمی-تخصصی علوم دریایی را با نام "اقیانوس شناسی" به عهده داشت و با کمک همکارانش اولین آزمایشگاه تخصصی زمین شناسی دریایی را در کشور بنا نهاد.
او به عنوان سخنران نخست در نشست چهارم «سرا» موضوع «اﻧﺴﺎﻥ - ﺗﻐﻴﻴﺮ - اﻗﻠﻴﻢ» را مطرح خواهد کرد و از ﺗﺎﺛﻴﺮاﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﻴﻢ و اﻧﺴﺎﻥ و به خصوص آب و دسترسی آن ﺩﺭ ﺩﻩ ﻫﺰاﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ و روند پیش رو خواهد گفت.
سخنران 2) سجاد حسینی:
دانش آموخته علوم سیاسی است که از جوانی در حوزه محیط زیست فعالیت داشته است. او نماینده تشکلهای محیط زیستی کشور در تدوین قانون مدیریت پسماند در سال1382بوده و از آن زمان تاکنون در این حوزه مشغول فعالیت است. طی 10 سال گذشته تحقیقات، دوره¬ها، پژوهشها و فعالیتهای وی در حوزه پسماند در کنار 9 سال حضور در فعالیت اجرایی پسماند، سبب شده مسایل این حوزه را به زبانی ساده و به شیوه¬ای صحیح در اختیار مردم قرار دهد. او با برگزاری برنامه های توانمندسازی مدیران تلاش کرده تا نقطه تمرکز را از بخشی نگری در حوزه پسماند به پروسه کلی مدیریت پسماند از کاهش تولید تا دفن بهداشتی معطوف نماید.
سجاد حسینی که هم اکنون مشاور پسماند معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست کشور است به عنوان سخنران دوم در نشست چهارم «سرا» موضوع «پسماند خوراک - تغییر اقلیم» را مطرح خواهد کرد.
دکتر صادق زیبا کلام استاد تمام دانشگاه تهران "گروه علوم سیاسی"
دانش آموخته مطالعات صلح از دانشگاه برادفورد انگلیس
مهم ترین آثار:
ما چگونه ما شدیم...غرب چگونه غرب شد...سنت و مدرنیته"ریشه یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار"...رضا شاه... تولد اسرائیل و ...
دکتر سید هاشم موسوی
داش آموخته مردم شناسی از فرانسه
استاد دانشگاه گیلان
رئیس پژوهشکده گیلان شناسی
عضو هیئت امناء بنیاد ایران شناسی