هاگو واگو سرای 3

هاگو واگوی اول

فرامرز حساس عاشق طبیعت است. او از بادی که به صورتش می خورد و بوی شور دریا یاد می کند. از عشقش به طبیعت می گوید و می پرسد آیا همه ما تنها به دنبال لذت هستیم و خود طبیعت را زمانی که در دامانش هستیم فراموش کرده ایم؟ از این می گوید که آیا این عاشق آدمی را به فکر کردنی عمیق تر از انچه تا کنون بوده وا می دارد؟

هاگو واگوی دوم

زینب پور عاشوری از آشناییش با فعالان محیط زیست گفت. از این گفت که چگونه با یادگیری پرورش کرم ورمی کمپوست به خود، خانواده و اطرافیانش کمک کرده است. او توانسته با انتقال این آموزش به دیگران و جمع آوری و تفکیک زباله محله خود را به عنوان محله پاک بشناساند..

هاگو واگوی سوم

آتیه صمدی از رشد و پیشرفت بشر گفت. از زیانهای بسیاری که بر جای گذاشته و اینکه زنگ خطر جهان برای به سراشیبی افتادن سلامتی و محیط زیست به صدا در آمده. او راهکار برون رفت از این مقوله را گیاه خواری و خام گیاه خواری می داند. او از باورهایش برای درمان بیماریها و حل مسائل زیست محیطی و اقتصادی با این روش سخن به میان آورد.