نشست یک: انسان - تغییر اقلیماولین سلسله نشست های سرا یا سیر رهیافت آگاهی امروز ۳۰ مهرماه در فودکورت دیلمان برگزار شد شرکت کنندگان این برنامه عموم مردم, فعالان اجتماعی, سازمان ها و خبرنگاران بودند عادله صفرزاده دبیراجرایی سلسه نشست های سرا , پس از خوش آمدگویی در مورد سرا توضیح داد: سرا رویدای خلاق و مشارکت مبناست و امروز اولین نشست سرا و شما اولین شرکت کنندگان سرا هستید سرا با شعار فکر کن اقدام کن و همراه شو, همراه و هم قدم برای رسیدن به هدف , ایجاد شبکه ای از انسانهای مسئولیت پذیر برای رسیدن به پایداری توسعه میخواهد برنامه ۱۰۵ دقیقه ست و در یکشنبه های آخر هر ماه با دو سخنران اصلی که هرکدام ۲۰ دقیقه صحبت میکنند و امروز با دو موضوع انسان, تغییر اقلیم میباشد و بخش دیگری به نام هاگو واگو داریم که هربار حداکثر ۴ شرکت کننده در سایت سرا , برای گفتگو در مورد ایده , نظر, آرزو و دانش و تجربه خود میگوید. و در نهایت سخنران اول , دکتر حمید امیدی را بعنوان شخصی که به سرا اعتماد کرد و پذیرفت سخنران برنامه ای نو باشد دعوت نمود. دکتر حمید امیدی بعنوان سخنران اول و با موضوع انسان,در مورد فلسفه انسان , محیط زیست و چرایی تغییر اقلیم توسط انسان صحبت کرد. و سپس نماینده برگزار کننده ها, حمید کشاورز , معرفی هاگو واگو رو انجام داد که با قصد گفتمان سازی در این فضاست و هاگو واگو کننده اول را به جایگاه دعوت نمود. فرشته صدیق با موضوع حمایت از کودکان هاگو واگو خود را انجام داد و از سو تغذیه, حقوق شهروندی و تجاوز در جامعه گفت . او کودکان را قربانی آسیب های اجتماعی , و بی توجهی دانست پذیرایی ۳۵ دقیقه ای با هدف گفتگویی متفاوت و خلاقانه برگزار شد سپس سجاد حسینی بعنوان هاگو واگو دوم به جایگاه آمد و از پسماند و زباله گفت; که تولیدی توسط انسان است و برخلاف موجودات دیگر بیشتر از چیزی که میخواد مصرف میکند و دور میریزد و در مورد آب مجازی موجود در مواد غذایی گفت و در نهایت با تکرار پیمانی در موسسه سبزکاران گفت: ما زمین را ب ارث نبرده ایم بلکه برای فرزندانمان به امانت گرفتیم. سپس دکتر روح الله اوجی بعنوان سخنران دوم به جایگاه آمد و از تغییر اقلیم و میزان آگاهی مردم که مطابق با تحقیقات انجام شده حدود ۴۰ درصد مردم و ۹۰ درصد دانشمندان در مورد این موضوع میدانند گفت به موضوع افزایش انتشار دی اکسید کربن توسط انسان, دخالت او در طبیعت گفتپ و در نتیجه هاگو واگو آخری بیان شد. گوهر یوسف زاده با موضوع زنان روستایی , خواست که تجربه ی خود را بگوید , اینکه سالها شاهد کار و تلاش مادر و زنان روستا در مزرعه و خانه بود که همچون نگهدارنده ستون خانه بودند و از حقوق ناچیز د رروستا گفت و آشنایی اش با موسسع سبزکاران که دانش هایی را آموخت و اشتغالهای محلی را با زنان روستایی ایجاد کرد. و اکنون کانال تلگرامی ای به نام کافه مزرعه با کمک خانم های روستا و مشارکت آنها ایجاد کرد. در پایان نشست عادله صفرزاده مجددا از حضور شرکت کنندگان تشکر کرد و خواست در سایت سرا پیگیر باشند و همراهیشان ممتد برنامه راس ۱۰۵ دقیقه به پایان یافت.