هاگوواگوی سرای 11

علی پیراینده، شهردار نطنز در هاگوواگوی نخست سرای یازدهم، به مشارکت پرداخت. او درباره میزان اهمیت مقوله ای به نام محیط زیست گفت. علی پیراینده ادامه داد دلیل این اهمیت مجموعه کارهایی است که آدمی در طی تقریبا 100 سال گذشته انجام داده، که به ضرر خود و محیط زیست بوده است. او از اقدامات خود و شهرداری نطنز درباره توسعه پایدار گفت و اشاره کرد به دنبال ایجاد وفاق و همکاری با شهرهای اطراف نطنز است. علی پیراینده درباره موضوع مهم نخاله های ساختمانی و اختصاص یک مکان خاص برای دفن استاندارد آن سخن گفت.
ابوالفضل غلامزاده دومین داوطلب هاگوواگو در نشست یازدهم سرا بود. او درباره محیط زیست و اهمیت توجه به این مسئله گفت. او از این گفت که انسانها به بهانه انقلاب صنعتی تخریب محیط زیست را آغاز کردند. ابوالفضل غلامزاده از تغییر و تخریب صورت جهان، برداشت از منابع تجدید ناپذیر، گازهای گلخانه ای و سدسازی بی رویه و ... سخن گفت. او همچنین به یکی از دغدغه های اصلی مردم اصفهان اشاره کرد، دفع زباله، که عدم انجام صحیح آن منجر به آلوده شدن محیط و آبهای زیرزمینی شده است تا آنجا که نفوذ شیرآبه زباله ها و نابودی گیاهان باعث شیوع بیماری سالک در 30 کیلومتری نطنز شده است و پیش از تأثیر گذاری آن بر شهر نطنز باید با آن مقابله کرد.